Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego.

1.  Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie  przetwarzania danych osobowych.

2.  Administratorem Danych Osobowych jest: SZORT BHP s.c.. 

3.  W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe: 
•  Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą 
•  Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru. 
•  Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie. 
•  Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu. 
•  Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 
•  Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 

4.  Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: 
•  Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne. 
•  Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. 
•  Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. 

5.  Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu. 

6.  Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego. 

7.  Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres biuro@szortbhp.pl lub listem poleconym na adres: 93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 46/48

Uwaga !!! Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osbowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie)

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art.6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

1. w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu i są przechowywane przez okres 6 lat od momenty, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,

2. w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nipodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji umowy lub zlecenia np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, ksiegowe, prawne lub informatyczne.

Kazdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnieciem.

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

© 2024 CXS.COM.PL. All Rights Reserved.