Regulamin sklepu internetowego CXS.NET.PL

Sklep internetowy www.cxs.net.pl zwany dalej sklepem internetowym prowadzony jest przez Szort BHP s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 46/48, kod 93-126.

Jesteśmy zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano następujące numery identyfikacyjne: NIP 727-25-84-177, Regon 473142995

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do obsługi sklepu.

Wyjaśnienie pojęć:

sklep internetowy: sklep internetowy www.cxs.net.pl

klient: osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem sieci Internet

 2. Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej (PLN)

 3. Cena podawana przy każdym towarze obowiązują w chwili składania zamówienia poprzez system i obowiązuje do czasu jego realizacji. Sklep internetowy może dokonywać zmian cen oraz zmian w całej ofercie w każdym, dowolnym czasie. Sklep internetowy ma prawo organizowania wyprzedaży i akcji promocyjnych na swoich stronach oraz wycofywania poszczególnych produktów z oferty.

 4. Oferta ważna jest wyłącznie na terenie Polski.

 5. Towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 6. Informacje na temat produktów są rzetelne, lecz ograniczają się do opisu najbardziej istotnych cech. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginałów.

 7. Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie internetowym jest założenie konta użytkownika. W wyniku tej rejestracji użytkownik będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora i hasła. Użytkownik zobligowany  jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

 8. Odpowiedzialność za wystawione zamówienie ponosi klient.

 9. Dane osobowe

  9.1 Szort BHP s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 46/48, kod 93-126.

  9.2 Sklep internetowy podejmuje wszelkie działania, których celem jest zapewnienie

  organizacyjnych, technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo danych

  osobowych.

  9.3 Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w związku z:

  a) świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta– realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  b) realizacją zamówień w sklepie internetowy (składania zamówień, realizacji zamówień, wysyłki, wystawiania dokumentów księgowych, reklamacji etc.) – realizacją Umowy zakupu

  c) wysyłką Newslettera oraz prowadzeniem działań marketingowych – informowania o ofertach własnych oraz przekazywanie informacji nie mających cech ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie zgody.

 10. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 11. Sklep internetowy realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 12. Podanie danych jest dobrowolne (w zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, adres email), aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia założenie Konta i realizację zamówień. Podanie adresu e-mail warunkuje możliwość wysyłki Newslettera.

 13. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail.

 14. Odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty świadczące usługi płatnicze, banki, podmioty z którymi współpracujemy w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

 15. Dane z przeglądarki internetowej (cookies) zawierające dane Użytkowników i osób dokonujących zakupu zbierane są przez Sklep internetowy automatycznie w celu profilowania oraz celów statystycznych. Dane są przetwarzane przez czas 14 dni. Instalacja odpowiedniej wtyczki uniemożliwi ich pobierania np.

 16. Dane osobowe są transferowane do państwa trzeciego w związku ze współpracą z Google LLC w oparciu o standardowe klauzule umowne.

 17. Założenie przez klienta konta w sklepie internetowym oznacza również, że w związku z ustawą z dnia 26.08.2002 r. ( Dz. U. Nr 144 poz. 1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną ) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych przez Szort BHP s.c. z siedzibą w Łodzi. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie oraz wniesienie żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Data wniesienia, do właściciela sklepu internetowego, żądania zaprzestania przetwarzania tych danych będzie się wiązać z niemożnością realizacji zamówień złożonych po tej dacie.

 18. Niniejszy regulamin jest jedyny dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i związany postanowieniami regulaminu i zasadami polityki prywatności w chwili złożenia zamówienia w sklepie.

 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03. 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U.2000 r. Nr 22 poz. 2 )

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia i rozpoczęcia jego realizacji jest ważne po kliknięciu przez klienta na przycisk SKŁADAM ZAMÓWIENIE w ostatnim etapie składania zamówienia podczas korzystania z internetowych stron sklepu.

 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość jest przesyłana drogą elektroniczną na podany przy zakładaniu konta użytkownika adres  e-mail. W przypadku wątpliwości  związanych z przesłanym zamówieniem klienta sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji  lub zmiany warunków realizacji zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

 3. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się :

W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

W przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto sklepu.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności  części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji.

CZAS DOSTAWY

Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Towary w sklepie oznaczone są symbolami dostępności. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności oraz rodzaju towaru w sklepie:

 1. towar dostępny w sklepie lub magazynie – czas realizacji wynosi od 1 do 4 dni roboczych

 2. towar na zamówienie – czas realizacji wynosi do 14 dni

Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie  lub droga elektroniczną

Zamówione produkty są dostarczane  za pośrednictwem firm kurierskich ( DPD, Inpost ) pod wskazany na zamówieniu adres w ciągu 2 dni roboczych od momentu wysłania.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność przy odbiorze towaru:

Należność pobiera kurier podczas dostarczania przesyłki, do towaru dołączamy fakturę lub paragon

 1. Przedpłata przelewem:

Po skompletowaniu zamówienia zostaje wysłana pocztą elektroniczną faktura lub paragon proforma. Po wpływie należności na konto, zostaje wystawiony właściwy dokument i wysłany z towarem.

KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Przy zamówieniu poniżej 1000 zł netto koszt dostawy pokrywa klient.

 2. Przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto koszt dostawy pokrywa Szort BHP s.c.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Zwrot jest możliwy wyłącznie wtedy gdy towar nie jest zniszczony i nie nosi oznak używania. Musi znajdować się w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu.

 3. Zwracany towar należy wysłać na adres Szort BHP s.c. wraz z pisemną informacją.

 4. Klient odsyła towar na własny koszt. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

 5. Po spełnieniu przedstawianych warunków sklep gwarantuje  zwrot kwoty w wysokości ceny towaru i kosztu przesyłki do Kupującego w sposób wskazany przez Klienta w ciągu 10 dni roboczych.

 6. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne i udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

 7. Gwarancja jakości nie obejmuje obuwia roboczego w II gatunku i nie podlega ono reklamacji.

 8. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają:

- uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem

- rozdarcia obuwia,otarcia,i przetarcia szwów, wyszarpnięcia zapięć, wystąpienie zabrudzeń

( zacieki i plamy )

- uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub  nieprawidłowej konserwacji

- uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych

- uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy

 1. Reklamacja obuwia nie obowiązuje również w przypadku:

- przemakania obuwia

- różnicy w kolorze i strukturze skóry oraz załamania , zmarszczenia powstałe w trakcie

użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry

- odbarwienia się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod

wpływem potu lub przemoczenia

- wygody obuwia – obuwie źle dopasowane do stopy

 1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej po przedstawieniu oryginalnego dokumentu zakupu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać między innymi: dokładny opis wadliwego towaru, datę zakupu oraz numer dokumentu potwierdzającego zakup.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego towaru do siedziby firmy

 3. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze lub jednostkowe. Reklamowane obuwie musi być czyste.

 4. W przypadku nie stwierdzenia  wad fizycznych towaru, zostanie on odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamacje.

 5. W  przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru reklamacja zostaje uznana w następujący sposób

- wada zostanie naprawiona na koszt sklepu, a towar zostanie odesłany Klientowi na koszt   sklepu

- wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, a  produkt zostanie odesłany Klientowi na

koszt sklepu

W przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany towaru na

nowy   sklep wystawi  fakturę korygującą i zwróci Klientowi kwotę w wysokości ceny towaru wraz z kosztami wysyłki w obie strony w ciągu 10 dni licząc od daty uznania reklamacji

 

© 2024 CXS.COM.PL. All Rights Reserved.